Match-it

Aruba mediation opleiding

Opleiding tot professioneel mediator MfN/ADR – Aruba

Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator.

Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de MfN/ADR kennistoets en vervolgens het MfN/ADR assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van de Mediatorsfederatie Nederland, of het ADR.

Ook als u (nog) niet als MfN/ADR-registermediator aan het werk gaat, levert de Basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering en zal de opleiding uw dagelijkse beroepspraktijk én uw dagelijks leven verrijken.

Resultaat van de opleiding:

 • U bent in staat om als professioneel mediator mensen te begeleiden;
 • U verkrijgt inzicht in de belangrijkste principes en processen van mediation;
 • U leert onderhandelingen te begeleiden vanuit wederzijds belang en weet win-winsituaties te creëren;
 • U bent zich bewust van uw persoonlijke mediationstijl en kunt deze effectief inzetten;
 • U leert omgaan met weerstand en complexe situaties;
 • U leert verschillende mediationvaardigheden en interventietechnieken;
 • U bent uitstekend voorbereid op de officiële registratie tot MfN-mediator;
 • U weet alles over de Beroepshouding en ethiek van de mediator;
 • U heeft Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en beperkingen van mediation.

Doelgroep en ingangseisen

De mediation opleiding is met name gericht op:

 • Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen in organisaties;
 • Functionarissen, al dan niet in overheidsdienst of in bestuursfuncties;
 • Bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, rechtshelpers in de meest uitgebreide zin;  
 • Psychologen en professionele hulpverleners;
 • Zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of toekomstige functie willen inbouwen;   
 • Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 10 personen.

Programma versnelde mediation opleiding

De opleiding bestaat uit 6 opleidingsdagen (63 uur), huiswerkgroepen en literatuurstudie. De totale duur van de opleiding strekt zich uit over een periode van twee intensieve weken.

/Users/paultijssen/Desktop/Match-it_logo kopie.png

Opleidingsprogramma Aruba

Dag 1 (7.30 tot 17.00)

 • Kennismaking met mediation                                  
 • Eigenschappen van de mediator                              
 • Competenties van de mediator                                
 • Basishouding van de mediator                                 
 • Ezelsbruggetjes                                                        
 • Voorwaarden voor mediation                                              
 • Opening                                                                   
 • Vormen van conflictoplossing                                 
 • Technieken (1)                                                         
 • Piramide van Maslov                                               
 • Assessment                                                             

Dag 2 (7.30 tot 17.00)

 • Communicatie van de mediator                               
 • Gereedschappen van de mediator                            
 • Wet van wederkerigheid                                          
 • Fasen van mediation (overzicht)                             
 • Voorbereidingsfase                                                 
 • Openingsfase                                                           
 • Exploratiefase  

    Dag 3                                                        

 • Draai- en categoriesatiefase                                     
 • Onderhandelingsfase                                            
 • Afrondingsfase                                                        
 • Afsluitingsfase                                                         

Dag 4 (7.30 tot 17.00)

 • Communicatie van en tussen partijen                      
 • Rouwcurve                                                              
 • Contra-indicaties                                                     
 • Escalatieladder van Glasl                                         
 • Korte verdiepingspresentaties/huiswerk blok I
 • Juridische aspecten van Mediation                         
 • De mediationovereenkomst                                     
 • Geheimhouding                                                        
 • Gedragsregels                                                           
 • Mediationreglement                                                 
 • Klachtenregeling                                                      
 • SKM       

    Dag 5 (7.30 tot 17.00)                                                                

 • Vaststellingsovereenkomst                                      
 • Beëindiging van de mediation                                  
 • Het het ADR                                                                
 • Overig                                                                      
 • Partijen, wie is partij in de mediation?                    
 • Gedrag                                                                                
 • Roos van Leary                                                       
 • Ruziegedrag                                                             
 • Extreme vormen van gedrag                                     
 • Stijlen van mediation                                               
 • Gebieden van mediation                                          
 • De-escalatie technieken                                           
 • Marketing                                                                
 • Doorverwijzers                                                        
 • Ethische dilemma’s                                                  
 • NLP en Mediation  

Dag 6    (7.30 tot 17.00)                                             

 • Oefenexamens
 • Oefenen theorie examen kennistoets
/Users/paultijssen/Desktop/Match-it_logo kopie.png

Het dagprogramma kan iets afwijken al naar gelang de aandachtspunten per groep echter alle genoemde onderwerpen  zullen aan bod komen.

Onze versnelde opleiding op Aruba wordt verzorgd door een trainersteam van 2 zeer ervaren trainers.

Dit zullen zijn;

 • Mr. Mathilde Hol
 • Mr. Paul Tijssen

Data

2020 in overleg

Locatie

Aruba

Kosten

De kosten voor de versnelde opleiding op Curaçao of Aruba bedragen € 2.500,- (dit is incl. lunches, koffie/thee,

een syllabus, een reader en hand-outs. Bij deze kosten zijn niet inbegrepen: reis- en verblijfkosten, en niet verplichte literatuur)

Match-it is vrijgesteld van BTW.

Accreditatie MfN/ADR

De Mediationopleiding van Match-it is een door het MfN erkende opleiding tot mediator. Cursisten die bij het Match-it de opleiding hebben afgerond, kunnen er voor kiezen tot het MfN register toe te treden. Voor toetreding tot het MfN register dient u te slagen voor een theorie-examen en een assessment. Meer informatie over het deze examens vindt u op www.mediationtoets.nl. De toets kan op de Antillen zelf worden afgenomen door INTOP of Match-it en het Assessment kan óf met een video-opname op het eiland óf in Nederland worden afgelegd. Een examencommissie beoordeelt de theorietoets c.q. het assessment. Tevens kunt u zich ook laten accrediteren bij het ADR, voordeel hiervan is dat u dan mondiaal geaccrediteerd mediator bent.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk op onze website www.match-it.info

Tijdsduur opleiding

63 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.match-it.info

Match-it opleidingen is een opleidingsinstituut dat al bijna 15 jaar erkende  mediation opleidingen verzorgd.

De cursisten van Match-it hebben zeer uiteenlopende (beroeps)achter­gronden: managers, psychologen, directeuren, HRM’ers, arbeids­deskundigen, interim-managers, professionals die werkzaam zijn bij woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, en gemeenten.
Nog enkele plaatsen:

14-15-16 /19-20-21 augustus 2024

Versnelde mediationopleiding -Summer Course