Match-it

 
90% van de plaatsen is gereserveerd.

Direct inschrijven!

4-daagse mediation opleiding (module 1)

1.500,00 btw vrijgesteld

Bij mediation kunnen twee partijen een conflict oplossen met hulp van een onafhankelijke mediator. De cursus begint altijd op een maandag.

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Wanneer u de opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op en kunt u direct aan het werk als mediator. U kunt deze opleiding in 4 dagen bij Match-it volgen. Wij zijn erkend door het ADR en u kunt zich desgewenst na deze opleiding verder scholen door ons tot ADR Certified Mediator bij het ADR International Register. Onze trainingen vinden plaats in conferentiecentrum “Kaap Doorn “bij Utrecht. Match-it is een internationaal geaccrediteerd ADR opleidingsagentschap en een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO).

In het kort

Wanneer u de opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op en kunt u direct aan het werk als mediator. U kunt deze opleiding in 4 dagen bij Match-it volgen. Wij zijn erkend door het ADR en u kunt zich desgewenst na deze opleiding verder scholen door ons tot ADR Certified Mediator bij het ADR International Register. Onze trainingen vinden plaats in conferentiecentrum “Kaap Doorn “bij Utrecht. Match-it is een internationaal geaccrediteerd ADR opleidingsagentschap en een wettelijk erkende instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO).

De opleiding

Programma en PE punten

Opleidingsniveau

De opleiding is op HBO-niveau (via scholing of werkervaringsniveau).

Voor directeur/bestuurders en RvC leden van woningcorporaties levert deelname aan de cursus 48 PE-punten op.

PE

Deelname aan deze 4-daagse mediation opleiding (ID nummer: 210799) levert 10.1 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers. Deze punten gelden voor het opleidingstrajact en de vrije ruimte.

Opleidingstraject Agogen 10,1

Opleidingstraject Jeugdzorgwerker 10,1

Opleidingstraject Maatschappelijk werk 10,1

35 punten voor RB

48 punten voor Aedes

Programma van de 4-daagse basistraining

Dag 1

Inleiding mediation / van voorbereidingsfase tot en met openings- en exploratiefase

Ochtendprogramma

09.00 – 9.30 :  ontvangst

09.30 – 10.30 :  algemene inleiding: achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

10.30 – 11.45 :  kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen:

11.45 – 12.00 :  pauze

12.00 – 13.00 :  inleiding mediation: geschiedenis / ADR en exameneisen /  voor- en nadelen / mogelijkheden en onmogelijkheden / gedragsregels / ethiek / het fasen-model (rol van de mediator) / per fase: taxatie, strategie en techniek / basishouding

13.00 – 14.00  : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45  : de rol van het onderbewuste bij de mediations (NLP)

14.45 – 15.15  : inleiding: communicatie en conflicten (IJsberg)

15.15 – 15.45  : oefening: NLP vaardigheden voor conflicthantering

15.45 – 16.00  : pauze

16.00 – 16.20  : inleiding: fasering mediationprocedure  cursisten

16.20 – 16.50  : inleiding: voorbereidingsfase

16.50 – 17.00  : oefenen: fasen mediation

Dag 2

Ochtendprogramma

09.30 – 09.45 :  ochtendprogramma en leerdoelen van de ochtend

09.45 – 10.45 :  inleiding: exploratiefase en technieken: aandachtgevend gedrag / actief luisteren / reflecties op inhoud en gevoel (valkuilen bij gevoelsreflecties)

10.45 – 11.00 :  pauze

11.00 – 13.00 :  oefening: openingsfase en exploratiefase

13.00 – 14.00 :  lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 :  voorbereidingsfase en openingsfase

14.30 – 16.30 :  oefening: tweede sessie exploratiefase

16.30 – 17.00 :  evaluatie blok 1 / uitreiking huiswerkopgave

Dag 3

De persoon van de mediator / van informatiefase tot en met onderhandelingsfase

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 :  ontvangst

10.00 – 10.30 :  welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 /

inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 10.45 :  inleiding: de persoon van de mediator en de basishouding van een mediator

10.45 – 11.30 :  oefening: Daniel Ofman, Kernkwaliteiten

11.30 – 11.45 :  pauze

11.45 – 12.45 :  machtsverschillen

12.45 – 13.45 :  lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.00 :  inleiding: emoties: verschijningsvormen en oorzaken / verwerkingsprocessen

/ verhouding tussen de fasen in een mediationproces, de emoties van partijen en mediator en weerstanden en impasses / strategie en technieken

15.00 – 15.15  : pauze

15.15 – 16.00 : oefening: openingsfase tot en met onderhandelingsfase: Focus op omgaan met emoties (plus debriefing,  feedback )

16.00 – 17.00 :  film (Mediation in beweging :de 5 fasen) plus nabespreking

Dag 4

Ochtendprogramma

09.00 – 09.20 :  korte terugblik / vragen

09.20 – 09.45 :  inleiding: tussentijdse verslagen

09.45 – 10.45 :  oefenen: exploratiefase en draai- en categorisatiefase

10.45 – 11.00 :  pauze

11.00 – 12.30 :  oefening: informatiefase en draai- en

categorisatiefase, onderhandelingsfase  en afrondingsfase

(plus debriefing,  feedback, onderhandelen)

12.30 – 13.30 :  lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 :  werken met acteurs (rollenspel)

14.30 – 14.45 :  pauze

14.45 – 16.30 :  werken met acteurs (rollenspel)

16.30 – 17.00 :  afronden, certificaatuitreiking

Voordelen ADR opleiding

Het ADR (Alternative Dispute Resolution) is een accreditieorganisiatie, waar u zich voor beduidend minder kosten kunt laten inschrijven en PE-punten kunt halen (www.adr-international-register.com). U bent tevens internationaal geaccrediteerd.

Waar & wanneer

4 daagse ADR mediationopleiding

Locatie: Doorn
Dagen: 4
Trainers: Erik Feekes, Jolan Bosman, Tjerk Jan Haga
Dag Datum Tijd
maandag 04 oktober 2021 9.30 tot 17.00
dinsdag 05 oktober 2021 9.30 tot 17.00
maandag 11 oktober 2021 9.30 tot 17.00
dinsdag 12 oktober 2021 9.30 tot 17.00

4 daagse ADR mediationopleiding

Locatie: Doorn
Dagen: 4
Trainers: Erik Feekes, Jolan Bosman, Tjerk Jan Haga
Dag Datum Tijd
maandag 13 juni 2022 09.30 tot 17.00
dinsdag 14 juni 2022 09.30 tot 17.00
dinsdag 21 juni 2022 09.30 tot 17.00
woensdag 22 juni 2022 09.30 tot 17.00

Kosten & materiaal

De kosten van de 4-daagse mediationopleiding zijn €1500,- btw vrijgesteld.

Trainers

Erik Feekes

  De projecten en trainingen waar ik me de laatste 16 jaar mee bezig houd, hebben allemaal te maken met goede communicatie. Ook als coach en mediator is dit essentieel. Door mijn ervaringen in Schotland met mensen die hulpbehoevend zijn, ontstond al vroeg steeds meer nieuwsgierigheid naar hoe mensen psychisch in elkaar steken en waarom communicatie soms zo moeilijk kan zijn. Na het tweede jaar psychologie op Berkshire Community College kwam ik in aanraking met Co-councelling van de Amerikaan Harvey Jackins en NLP bij het Mead institute. Deze cursussen gaven me direct bruikbare informatie over o.a. het sturende effect van de negatieve emoties in communicatie. Ook leerde ik hoe men tot oplossingen komt via een dieper niveau. Bij LINN ben ik de Practitioner en Master opleiding NLP gaan doen, waarna ik in 2004 trainer werd voor trainingen van Buurtbemiddeling en heb toen ook maar de TOP training bij LINN gevolgd (Trainen, Opleiden en Presenteren). Van Theo Bruekers leerde ik Systemisch Werk, een aanvulling die steeds weer te pas komt bij groepsconflicten en opstellingen. Voor mijn individuele en groepscoaching heb ik nog steeds veel baat bij de opleidingen Transformational Breathing, “The Academy of Balance Breathing” en een opleiding Provocatieve Therapie bij het IEP. Dit bracht me nog meer toepasbare kennis over het effect van opgeslagen emoties en het gebruik van humor en provocatie tijdens het coachen en trainen. Ik geloof dat bovengenoemde opleidingen bij elkaar de basis zijn voor al mijn trainingen en groepsmediations. Ook gebruik ik deze kennis voor alle nieuwe trainingen, vervolgtrainingen voor Buurtbemiddeling en Teambegeleiding. Als kind was ik al gefascineerd door de drie-eenheid van “these, antithese, synthese”. Dat een probleem er is om opgelost te worden maar dat dit niet altijd makkelijk is, wist ik ook al op jonge leeftijd. Het heeft me altijd al veel voldoening gegeven om mensen hierbij te helpen. Conflicten in een mens of tussen mensen zijn vaak niet nodig wanneer men op de juiste manier communiceert en luistert. Dit is aan te leren en het heeft mijzelf een gelukkiger mens gemaakt. Dit gun ik iedereen!

Jolan Bosman

   

Werkt als Registermediator in arbeids- en familiezaken en buurtbemiddeling en mediations in strafzaken. Zij is al vele jaren vertrouwenspersoon.

Tjerk Jan Haga

    Werkzaam als geregistreerd vaktherapeut Drama bij Trajectum, locatie hoeve Boschoord Propedeuse Docent Drama aan de Nederlandse Hogeschool te Leeuwarden Afgestudeerd vaktherapeut Drama aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden Cursus begeleid toneel Cursus schemagerichte cognitieve vaktherapie Cursus psychodrama/ Voice Dialoque Oprichter Trainingsacteur Academie Afgestudeerd MfN Mediator en trainer Match-it opleidingen.

Categorie:
Nog enkele plaatsen: