Match-it

 
60% van de plaatsen is gereserveerd.

Direct inschrijven!

7-daagse basisopleiding mediator MFN

2.500,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Wanneer u deze opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op om mediator te worden. Na het volgen van de opleiding kunt u geaccrediteerd worden als mediator om te kunnen werken voor de Rechtbank en de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt deze opleiding in 7 dagen bij Match-it volgen. Wij zijn erkend door het MfN en het ADR. Onze trainingen vinden plaats in conferentiecentrum Kaap Doorn bij Utrecht, Assen, Amsterdam, Den Haag.

Data

 

Periode mei 2020Locatie
(Utrecht)(Eindhoven)(Hoogeveen)(Haarlem)(Amsterdam)Startgarantie!
Trainer
Mathilde Hol, Paul Tijssen, Jolan Bosman, Jacomine van der Linden
DagDatumTijd
Maandag11-05-202009:30 – 21:00 uur
Dinsdag12-05-202009:30 – 17:00 uur
Maandag18-05-202009:30 – 21:00 uur
Dinsdag19 -05-202009:30 – 17:00 uur
Maandag25-05-202009:30 – 21.00 uur
Dinsdag26-05-202009:30 – 17:00 uur
Maandag08-06-202009:30 – 17:00 uur

 

Periode september  2020Locatie
(Utrecht)(Eindhoven)(Hoogeveen)(Haarlem)(Amsterdam)Startgarantie!
Trainer
Mathilde Hol, Paul Tijssen, Jolan Bosman, Jacomine van der Linden
DagDatumTijd
Maandag14-09-202009:30 – 21:00 uur
Dinsdag15-09-202009:30 – 17:00 uur
Maandag21-09-202009:30 – 21:00 uur
Dinsdag22 -09-202009:30 – 17:00 uur
Maandag28-09-202009:30 – 21.00 uur
Dinsdag29-09-202009:30 – 17:00 uur
Maandag05-10-202009:30 – 17:00 uur
Periode december 2020Locatie
(Utrecht)(Eindhoven)(Hoogeveen)(Haarlem)(Amsterdam)Startgarantie!
Trainer
Mathilde Hol, Paul Tijssen, Jolan Bosman, Jacomine van der Linden
DagDatumTijd
Maandag30-11-202009:30 – 21:00 uur
Dinsdag01-12-202009:30 – 17:00 uur
Maandag07-12-202009:30 – 21:00 uur
Dinsdag08 -12-202009:30 – 17:00 uur
Maandag14-12-202009:30 – 21.00 uur
Dinsdag15-12-202009:30 – 17:00 uur
Maandag25-01-202109:30 – 17:00 uur

 

 

 

Voor wie

Wilt u mediationvaardigheden gebruiken in uw dagelijkse praktijk (zowel werk als privé)? Of wilt u een eigen mediationpraktijk starten? Dan is deze 7 daagse mediationopleiding wellicht iets voor u. Het is een no-nonsense opleiding met een afwisselend programma tussen theorie en praktijk.

De cursisten van Match-it hebben zeer uiteenlopende (beroeps)achter­gronden:

 • Klachtbehandelaars, leidinggevenden, beleidsprofessionals, personeelsfunctionarissen, en vertrouwenspersonen;
 • organisatieadviseurs, advocaten en bedrijfsjuristen;
 • professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
 • ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten.

Trainers

 • De kwaliteit van een training staat of valt vaak bij de kwaliteit van de trainers. De trainer(s) van Match-it die de mediationopleiding verzorgen, zijn ervaren mediators en trainers, die zich ook actief bezighouden met de ontwikkeling van het vak. De trainers van de Match-it mediationopleiding zijn Paul Tijssen en Mathilde Hol en Jacomine van de Linden, Jolanda Bosman of wisselende gastdocenten.

Paul Tijssen
Jurist afgestudeerd in arbeidsrecht
Ervaren trainer op NLP leest
Coach, MFN/ADR mediator, erkend door het CCV
Interim management
Oprichter van: www.match-it.info, buurtbemiddelingsacademie.nl, mediatorvinden.nl.

Jacomine van der Linden
Als advocaat is zij voornamelijk werkzaam in het arrondissement Den Haag. Haar core-business is personen- en familierecht. Echtscheidingen, omgang, alimentatie en alles wat daar tussendoor komt. Ook is zij actief in het strafrecht en neemt deel aan de piketregeling voor strafrechtadvocaten. De combinatie personen- en familierecht en strafrecht, stelt haar in staat om cliënten op beide fronten bij te staan. Tevens is zij mediator. www.senzadvocaten.nl

Mathilde Hol
Naast de allround basisopleiding heeft Mathilde een door het MfN geaccrediteerde specialisatie opleiding tot familie mediator afgerond. Tevens heeft zij bij de Buurtbemiddelings- academie, erkend door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de specialisatie buurtbemiddeling gevolgd en is werkzaam als vrijwilliger buurtbemiddeling. Zij is al vele jaren docent mediation, zowel voor de basis- als de specialisatieopleidingen familie (geaccrediteerd MfN) en arbeid. Mathilde is tevens docent buurtbemiddeling. Als eigenaar van M.HolMediation werkt zij zelf als mediator. Ook is Mathilde assessor bij Intop, ze kan voor u optreden als instituut-assessor van Match-It bij de MfN dvd- en/of live assessments. Haar brede ervaring in het bedrijfsleven (IBM) en haar studie psychologie maken haar trainingen extra waardevol en herkenbaar.

Jolan Bosman

Werkt als MfN Registermediator in arbeids- en familiezaken en buurtbemiddeling en mediations in strafzaken. Naast mediations is zij werkzaam als trainer (o.a. voor Match-it), bemiddelaar en gespreks- en dialoogbegeleider, EFT-relatietherapeut en extern vertrouwenspersoon voor organisaties. Tevens is zij als bestuurslid betrokken bij de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg. www.mediatorhoorn.nl

Studiebelasting en investering

Investering
De kosten voor de 7 daagse mediationopleiding zijn € 2500,- btw vrijgesteld. Doorlooptijd is 1 maand.

 

Inclusief:

 • Het boek: Taal van de mediator
 • Per blok 2 x lunch en 1 x diner, de hele dag koffie, thee, water, koek/snoep enz. naar behoefte.
 • Opleiding en de reader
 • intervisie momenten en begeleiding tijdens en na de opleiding om eigen mediationpraktijk op te richten.

Literatuurlijst basisopleiding mediation

Handboek Mediation, 6e herziene druk, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012399456)(verplicht)

Aanbevolen

Taal van de Mediator( deze krijgt u van ons)
Uitgever: Sdu Uitgevers 2e druk, 9789012383592 september 2010 

Juridische aspecten van mediation, 4e herziene druk,
E. Schutte, J. Spierdijk. Den Haag: Sdu uitgevers 2017 (ISBN 97890 1239 885 5)

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, H.C.M. Prein. SDU, editie 2017,
6e druk (ISBN 9789012398831)

Indeling
De opleiding tot mediator bestaat uit 3 blokken van 2 dagen (9:30 – 17:00 uur)( elke maandag avondprogramma van 18.00 tot 21.00) + een verdiepingsdag.

De opleiding heeft een doorlooptijd van 2 maanden afhankelijk van het 1e basisblok waarop u de opleiding aanvangt.

De dagdelen bestaan uit 3 uur per blok exclusief huiswerkopdrachten en voorbereiding.

Vaardigheden oefenen en aanleren neemt 12 dagdelen in beslag, de resterende dagen zijn kennisoverdracht en basishouding en oefenmediations.

Studiebelasting

(Exclusief studie voor examens MfN) De studiebelasting aan huiswerk tussen de blokken is ca. 2 à 3 uur per keer. Hierdoor integreert de theorie tijdens de vaardigheidstraining (dit werkt ondersteunend) en werkt men toe naar een eventueel examen.

Voorbereiding op MfN examens  is ongeveer 175 uur.

Contacturen en zelfstudie

Contacturen: 64,5. Zelfstudie tijdens opleiding: 3 x 2 uur= 6 uur. Zelfstudie/globaal doornemen handboek vooraf aan opleiding: 8 uur.

Groepsgrootte
Minimaal 6 deelnemers en maximaal 15 deelnemers. Bij 11 of meer deelnemers zijn er 2 docenten.  De opleiding heeft over het algemeen kleine groepen.

Zelfstudie bij theorie-examen
Gaat u ook het theorie-examen doen, dan is in de regel ter voorbereiding ca. 7 tot 15 dagdelen aan zelfstudie nodig.

Match-it biedt voor een ieder speciale dagen aan ter voorbereiding op het assessment.

Er is extra ondersteuningsmogelijkheid voor de cursisten en begeleiding bij de zelfstudie door de trainers.

Huiswerkgroepjes
Er worden tijdens de basisopleiding (facultatief) huiswerkgroepjes gevormd ter ondersteuning.

De opleiding voorziet in schriftelijke beantwoording van de door cursist gemaakte huiswerkvragen.

Oefenmediations
De opleiding voorziet in de mogelijkheid van het doen van een oefenmediation onder toezicht van ervarene trainer/s, deze geven een schriftelijke analyse mee aan de cursist

Nazorg
Na het volgen van de 7 daagse mediationopleiding worden cursisten uitgenodigd voor een of meerdere intervisie/trainingsdagen.

Taal
De voertaal van de opleiding is Nederlands, bij de intakegesprekken kijken de trainers of de cursisten voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal.

Didactische verantwoording opleiding
Er is intensieve persoonlijke coaching door onze ervaren trainers. Onze trainers zijn actief MfN-Register Mediator, met veel mediation praktijk ervaring die zij graag met u willen delen. De Match-it opleiding tot mediator is opgebouwd aan de hand van de eisen die door de het MfN worden gesteld. Didactisch wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van mensen, zodat ook uw leerstijl wordt ingezet.

Wij volgen het systeem-Kolb voor volwassenen­educatie, waarbij veel aandacht is voor uw persoonlijke ontwikkeling. De opleiding is zeer gestructureerd opgezet en volgt op logische wijze de ontwikkeling van conflict naar oplossing.

Programma en flyer MfN

BLOK I

 • Kennismaking met mediation
 • Eigenschappen van de mediator
 • Competenties van de mediator

 

 • Basishouding van de mediator
 • Ezelsbruggetjes
 • Voorwaarden voor mediation
 • Opening
 • Vormen van conflictoplossing
 • Technieken (1)
 • Piramide van Maslov
 • Assessment

BLOK II

 • Communicatie van de mediator
 • Gereedschappen van de mediator
 • Wet van wederkerigheid
 • Fasen van mediation (overzicht)
 • Voorbereidingsfase
 • Openingsfase
 • Exploratiefase
 • Draai- en categoriesatiefase
 • Onderhandelingsfase
 • Afrondingsfase
 • Afsluitingsfase

BLOK III

 • Communicatie van en tussen partijen
 • Rouwcurve
 • Contra-indicaties
 • Escalatieladder van Glasl
 • Korte verdiepingspresentaties/huiswerk blok I
 • Juridische aspecten van Mediation
 • De mediationovereenkomst
 • Geheimhouding
 • Gedragsregels
 • Mediationreglement
 • Klachtenregeling
 • SKM Vaststellingsovereenkomst
 • Beëindiging van de mediation
 • Het MfN
 • Overig
 • Partijen, wie is partij in de mediation?
 • Gedrag
 • Roos van Leary
 • Ruziegedrag
 • Extreme vormen van gedrag
 • Stijlen van mediation
 • Gebieden van mediation
 • De-escalatie technieken
 • Marketing
 • Doorverwijzers
 • Ethische dilemma’s
 • NLP en Mediation
 • Oefenexamen

Verdiepingsdag:

 • Extra oefenen mediations

Flyer MfN     klik hier

Resultaat

Na afloop van de opleiding heeft u de volgende resultaten geboekt

 • U bent zich u bewust van alle facetten van mediation en kunt deze toepassen
 • U bent in staat om als professioneel mediator mensen te begeleiden
 • U kunt mediations uitvoeren met een goede belans tussen gevoel en verstand
 • U heeft inzicht gekregen in de belangrijkste principes en processen van mediation
 • U kunt onderhandelen vanuit wederzijds belang en weet win-winsituaties te creëren
 • U bent zich bewust van uw persoonlijke mediationstijl en kunt deze effectief inzetten
 • U bent goed voorbereid op de officiële registratie tot MfN-mediator
 • U kunt omgaan met weerstanden en weet uit de “inhoud” te blijven
 • U leert verschillende mediationtechnieken en -instrumenten
 • U heeft genoeg zelfvertrouwen om een mediation te begeleiden

MfN eisen voor accreditatie

Toetredingseisen MfN-register
Wilt u toetreden tot het MfN-register? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • u heeft een voor de MfN-registermediator erkende basisopleiding mediation gevolgd
 • u bent geslaagd voor het theorie-examen
 • u bent geslaagd voor het assessment
 • u levert een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in

Twee jaar
Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor zowel uw theorie-examen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt.

Uitstel
Indien u vanwege bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden niet binnen de twee jaar kunt deelnemen aan de examens dan kan Intop Mediationtoets uitstel verlenen voor deelname aan één van deze examens (dit ter beoordeling van en afstemming met SKM). Het uitstel wordt in beginsel verleend voor drie maanden. Bij uitzonderlijke gevallen naar bevind van zaken kan deze termijn worden verlengd in overleg met SKM. Ga voor meer informatie over uitstel naar de website van Intop.

Onderhoudseisen en Permanente Educatie (PE)
MfN-registermediators moeten per periode van drie jaar voldoen aan een aantal onderhoudseisen. Meer informatie hierover vindt u onder de onderhoudseisen voor de MfN-registermediator en de PE-eisen voor de MfN-registermediator.

Video opname

We bieden u de gelegenheid, in aansluiting op bijvoorbeeld een voorbereidingsdag of oefenworkshop, een video-opname te maken voor een DVD die u kunt gebruiken voor het video-assessment. Wij zorgen voor de geschikte ruimte, een ervaren begeleider, een ervaren acteur en video-apparatuur met de bediening. Het eindresultaat is een DVD die voldoet aan de technische eisen van het MfN en die ter beoordeling kan worden voorgelegd aan het examenbureau Intop.

Onze docenten hebben de instituutassessor opleiding gevolgd bij Intop door de heer H. Prein.

Kosten:

Een dag met een videosessie en aansluitend DVD maken:
€ 695,– vrij van BTW. Inclusief koffie, thee en lunch.

Locaties

 • Utrecht
 • Rotterdam
 • Groningen
 • Eindhoven
 • Heerenveen

Wij zullen ons uiterste best doen om aan uw trainingslocatie voorkeur te voldoen. Mochten er te weinig deelnemers zijn in bovengenoemde steden, gaat de opleiding in Utrecht altijd door!

Brochure

Download hier de brochure.

Diploma

De Match-it Mediationopleiding is geaccrediteerd door de Mediation Federatie Nederland (MfN). De Match-it Mediationopleiding leidt op tot het:

 • Match-it Professioneel Mediator – diploma

U bent bovendien uitstekend voorbereid op het theorie-examen en het assessment van het MfN. U schrijft uzelf in voor de kennistoets en het assessment van het MfN.

Visie

Match-it biedt unieke mediation opleidingen aan die tot doel hebben vakbekwame en geïnspireerde mediators op te leiden. Uniek in haar doelstellingen, haar inhoud en haar methodische aanpak. Naast het verwerven van grondhoudingen, competenties en methodieken als mediator, stimuleren en helpen wij onze deelnemers om door te groeien in een persoonlijk ontwikkelingsthema dat aansluit bij het leren mediaten in verschillen, conflicten en geschillen.

Match-it gelooft dat diep onder de verschillen, de tegenstellingen en de conflicten tussen mensen een verbondenheid ligt. Deze verbondenheid ontdekken we als wij proberen te werken vanuit verbinding.

Match-it gelooft dat strijd tussen mensen op alle niveaus een weerspiegeling is van dat diepe verlangen naar verbondenheid enerzijds en van het diepe verlangen naar autonomie anderzijds. Ieder mens voor zich is verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hij deze basisverlangens op een evenwichtige wijze nastreeft. Mediation is een werkkader dat aansluit bij het diepe verlangen van mensen om in gemeenschap en in samenwerking te blijven, ondanks en dankzij hun verschillen.

Door te leren mediaten, leer je hoe je anderen kunt helpen omgaan met verschillen, terwijl u tegelijk leert om zelf om te gaan met de relatie tussen respect voor uzelf en respect voor de andere. Mediation is in elk opzicht een win-win situatie.

PE Advocaten en Juristen

Advocaten en juristen
U bent specialist in het begeleiden van de conflicten van uw cliënt. U vertegenwoordigt de belangen van uw cliënt met verve.
Toch komt u ook conflicten tegen waarvan u denkt: dat had ook anders gekund. Misschien waren beide partijen gebaat geweest bij een oplossing buiten rechte. Dat had minder geld gekost en misschien zelfs een duurzamere oplossing gegeven. Maar hoe doet u dat?
Een mediator kan kijken naar de belangen van beide conflictanten. De mediator is neutraal en helpt cliënten om samen tot een oplossing te komen. Het is wel een heel andere aanpak dan de juridische aanpak.

NOvA en NEVOA, SJBN punten

U kunt zelf punten aanvragen voor de mediationopleiding.

Overnachting

U kunt in Kaap Doorn blijven overnachten indien u dit wilt. De kosten bedragen € 72,50,- incl btw en ontbijt p.p. van maandag op dinsdag De kosten bedragen € 50,- incl btw en ontbijt p.p. van zondag op maandag (hotel zondag open vanaf 21.00)

Foto van geslaagde cursisten

Bijgaand weer een foto van geslaagde cursisten van de 7 daagse mediationopleiding van augustus 2018.

 

Subsidie

Subsidiemogelijkheden bij scholing en loopbaantrajecten bij het UWV

Het UWV verstrekt subsidie in de vorm van een scholingsvoucher voor scholing van oudere werklozen (Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen). De scholingsvoucher is bedoeld voor mensen van 50 jaar of ouder met een WW-uitkering. Als u voldoet aan de voorwaarden scholingsvoucher kunt u de voucher aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het UWV.

Kijk op Overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen.

Examenkosten t.v.b. registratie MfN-register (INTOP)

Na het behalen van het mediationcertificaat kunt u zich laten accrediteren bij INTOP.

Voor prijzen en mogelijkheden zie: INTOP 

Of zie https://www.mediationtoets.nl/speakers/tarievenlijst/

 

Vrijstellingsprocedure

Wanneer een deelnemer eerder een mediationopleiding heeft gevolgd kan het zijn dat deze deelnemer in aanmerking komt voor vrijstelling van (een) module(s). Match-it bepaalt met u aan de hand van de inhoud en omvang van uw opleiding of u in aanmerking komt voor een vrijstellingsprocedure. Met andere woorden: voldoet de eerder gevolgde opleiding aan de inhoud van de module(s) van uw opleiding en/of is een aanvullende module(s) en/of volledige opleiding bij Match-it  noodzakelijk om aan de registratievoorwaarden (toetreding tot het register) voor de MfN-registermediator te voldoen c.q. de ‘accreditatie familiemediation’ te verkrijgen.

Als Match-it na beoordeling van mening is dat een  u (deelnemer) in aanmerking komt voor een eventuele vrijstelling, dan doet Match-it hiervoor een schriftelijk maatwerkvoorstel aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De SKM kan het voorstel na beoordeling accorderen.

NB: Bij de invoering van het familieprotocol was er, bij uitzondering, een mogelijkheid om vrijstelling voor de accreditatie familiemediation aan te vragen. Deze vrijstelling wordt door de Raad voor Rechtsbijstand niet meer toegekend ongeacht uw achtergrond en ervaring.