Match-it

 
70% van de plaatsen is gereserveerd.

Direct inschrijven!

Arbeidsmediator opleiding PE punten MFN:15 cat 2, 25 cat 1A

1.400,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

De opleiding is ontwikkeld voor mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden als mediator in arbeidsconflicten. Belangrijk is, dat een mediator in arbeidszaken een gedegen kennis heeft van het arbeidsrecht, soorten arbeidsconflicten en van gedrag van personen in organisaties.

Data

 

2020 Markelo (Overijssel)
Trainers
 Robin Kötter, Mathilde Hol
DagDatumTijd
Maandag

Dinsdag

16-03-2020

17-03-2020

9:30 – 17:00 uur

9:30 -17.00 uur

 

 

2020 Markelo (Overijssel)
Trainers
 Robin Kötter, Mathilde Hol
DagDatumTijd
Maandag

Dinsdag

23-11-2020

24-11-2020

9:30 – 17:00 uur

9:30 -17:00 uur

 

Doelgroep en methode

Deze opleiding is ontwikkeld voor mediators die momenteel, of in de nabije toekomst, optreden als mediator in arbeidsconflicten. Belangrijk is dat een mediator in arbeidszaken een gedegen kennis heeft van het arbeidsrecht, soorten arbeidsconflicten en van gedrag van personen in organisaties.

Doelgroep 

De training is bedoeld voor mediators die in arbeidsconflicten mediations verrichten, of willen gaan verrichten, en die hun professionaliteit verder willen vergroten. Deze dagen zijn niet alleen voor mediators een must, maar ook geschikt voor HR functionarissen, leidinggevenden, managers, kortom voor iedereen die te maken heeft met lastige verzuimsituaties.

Opbouw

De opbouw van de opleiding is een mix van theorie en praktijk.

Dag 1 juridisch met oefenen en dag 2 mediation/sociaal-psychologisch met oefenen

Programma

Onderwerpen:

Voor de onderwerpen die op deze dagen aan de orde komen,

Dag 1 en 2

• Voorgesprekken en caucus
• Mandaat
• Machtverschillen
• Juridische aspecten, wet poortwachter en STECR protocol
• Beoordelingsmomenten arbeidsongeschiktheid
• Loondoorbetaling, opschorting en stopzetten
• Mogelijke oplossingen, reintegratie, nieuwe wetgeving en transitie-effecten
• Deelnemers: bedrijfsarts en ARBO verzekeraar
• Rol UWV
• Adviseurs en derden
• Gespreksdeelnemers
• Interventietechnieken
• Toepassing en oefening van cases

• Ziekte en mediation
• Achtergronden van conflicten
• Verschillen in persoonlijkheden en gedrag
• Emotiemanagement
• Verslaglegging
• Overdracht en tegenoverdracht
• Toepassing en oefening van cases

Exit-mediation

• Wat is exit?
• Is mediation geschikt bij exit?
• Juridische aspecten, uitgebreide behandeling verschillende vormen van beëindigen, risico’s
• Ontslagroutes huidig en komend recht
• Kantonrechtersformule, transitievergoeding vanaf + juli
• Vaststellingsovereenkomst en verslaglegging
•  WWZ (Wet werk en zekerheidWWZ)
•  WVP (Wet verbetering Poortwachter)

 

Duur opleiding

De opleiding bestaat uit een intensieve 2-daagse opleiding.

Wat kunt u ermee?

  • Op professionele wijze arbeidsmediations begeleiden / mediëren als erkend MfN Registermediator.
  • Binnen uw eigen organisatie als intern mediator arbeidsmediations begeleiden.
  • U bij de rechtbank inschrijven als Arbeids Mediator.
  • Er bestaat geen aparte inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand voor arbeidsmediations- en mediators. Deze specialisatie valt onder een algemene inschrijving bij de Raad. Overigens worden verreweg de meeste arbeidsmediations vergoed door de werkgever.

Vooropleiding en investering

Afgeronde NMI/MfN geaccrediteerde basisopleiding. Ook kunt u de opleiding volgen indien u uit het werkveld komt.

Deze opleiding is evenals de basisopleiding ‘Professioneel Mediator’ een zgn. ‘post HBO’ opleiding.

De investering voor deze opleiding is €1000,- btw vrijgesteld.

Brochure

Brochure Arbeidsmediation opleiding match-it MfN

Trainers

Robin Kötter

Robin Kötter is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hij studeerde eind 1986 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de hoofdrichtingen privaatrecht en strafrecht. Direct aansluitend op zijn rechtenstudie is hij begin 1987 als advocaat gestart bij een advocatenkantoor in Leeuwarden.

Na eerst bij twee andere advocatenkantoren te hebben gewerkt, is hij in 1993 een eigen advocatenkantoor gestart in Wierden. Op 16 november 2010 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden (UL) op het proefschrift: “De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd”. Robin behartigt zowel de belangen van werkgevers als werknemers. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA).

Hij publiceert over arbeidsrechtelijke onderwerpen en geeft tevens cursussen en lezingen. Zie de website: http://kotteradvocatuur.nl/

 

Mathilde Hol

Naast de allround basisopleiding heeft Mathilde een door het MfN geaccrediteerde specialisatie opleiding tot familie mediator afgerond. Tevens heeft zij bij de Buurtbemiddelings- academie, erkend door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de specialisatie buurtbemiddeling gevolgd en is werkzaam als vrijwilliger buurtbemiddeling.

Zij is al vele jaren docent mediation, zowel voor de basis- als de specialisatieopleidingen familie (geaccrediteerd MfN) en arbeid. Mathilde is tevens docent buurtbemiddeling.

Als eigenaar van M.HolMediation werkt zij zelf als mediator. Ook is Mathilde assessor bij Intop, ze kan voor u optreden als instituut-assessor van Match-It bij de MfN dvd- en/of live assessments. Haar brede ervaring in het bedrijfsleven (IBM) en haar studie psychologie maken haar trainingen extra waardevol en herkenbaar.

Gerelateerde opleidingen…