Match-it


Direct inschrijven!

Erkende Mediation opleiding op Aruba

2.500,00 btw vrijgesteld

Mediation opleiding op Aruba voor iedereen die in 6 dagen mediator wil worden op Aruba.

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

 

ADR International Register

Mediation opleiding op Aruba voor iedereen die in 6 dagen mediator wil worden op Aruba.

Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator. Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de ADR kennistoets en vervolgens het ADR assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van het ADR. Ook als u (nog) niet als ADR-registermediator aan het werk gaat, levert de basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering.

Inhoud

BLOK I

 • Kennismaking met mediation
 • Eigenschappen van de mediator
 • Competenties van de mediator
 • Basishouding van de mediator
 • Ezelsbruggetjes
 • Voorwaarden voor mediation
 • Opening
 • Vormen van conflictoplossing
 • Technieken (1)
 • Piramide van Maslov
 • Assessment

BLOK II

 • Communicatie van de mediator
 • Gereedschappen van de mediator
 • Wet van wederkerigheid
 • Fasen van mediation (overzicht)
 • Voorbereidingsfase
 • Openingsfase
 • Exploratiefase
 • Draai- en categoriesatiefase
 • Onderhandelingsfase
 • Afrondingsfase
 • Afsluitingsfase

BLOK III

 • Communicatie van en tussen partijen
 • Rouwcurve
 • Contra-indicaties
 • Escalatieladder van Glasl
 • Korte verdiepingspresentaties/huiswerk blok I
 • Juridische aspecten van Mediation
 • De mediationovereenkomst
 • Geheimhouding
 • Gedragsregels
 • Mediationreglement
 • Klachtenregeling
 • SKM Vaststellingsovereenkomst
 • Beëindiging van de mediation
 • Het ADR
 • Overig
 • Partijen, wie is partij in de mediation?
 • Gedrag
 • Ruziegedrag
 • Extreme vormen van gedrag
 • Stijlen van mediation
 • Gebieden van mediation
 • De-escalatie technieken
 • Marketing
 • Doorverwijzers
 • Ethische dilemma’s
 • NLP en Mediation
 • Oefenexamen

 

Data & plaats

Erkende Mediation opleiding op Aruba

Locatie: Aruba - Oranjestad
Dagen: 1
Trainers: Paul Tijssen
Dag Datum Tijd
donderdag 15 juli 2021 08:30 -19:30 verdere data volgen

 

 

Prijs & details

De kosten voor de versnelde opleiding op Aruba bedragen € 2.500,- (dit is incl. lunches, koffie/thee, een syllabus, een reader en hand-outs. Bij deze kosten zijn niet inbegrepen: reis- en verblijfkosten, en niet verplichte literatuur

Match-it is vrijgesteld van BTW.

Voor inschrijving bij Doc Opleidingen & Trainingen op Aruba zie  Basics of professional mediation

Content missing

In het kort

Mediation opleiding op Aruba voor iedereen die in 6 dagen mediator wil worden op Aruba. Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator. Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de ADR kennistoets en vervolgens het ADR assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van het ADR. Ook als u (nog) niet als ADR-registermediator aan het werk gaat, levert de basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering.

De opleiding

BLOK I
 • Kennismaking met mediation
 • Eigenschappen van de mediator
 • Competenties van de mediator
 • Basishouding van de mediator
 • Ezelsbruggetjes
 • Voorwaarden voor mediation
 • Opening
 • Vormen van conflictoplossing
 • Technieken (1)
 • Piramide van Maslov
 • Assessment
BLOK II
 • Communicatie van de mediator
 • Gereedschappen van de mediator
 • Wet van wederkerigheid
 • Fasen van mediation (overzicht)
 • Voorbereidingsfase
 • Openingsfase
 • Exploratiefase
 • Draai- en categoriesatiefase
 • Onderhandelingsfase
 • Afrondingsfase
 • Afsluitingsfase
BLOK III
 • Communicatie van en tussen partijen
 • Rouwcurve
 • Contra-indicaties
 • Escalatieladder van Glasl
 • Korte verdiepingspresentaties/huiswerk blok I
 • Juridische aspecten van Mediation
 • De mediationovereenkomst
 • Geheimhouding
 • Gedragsregels
 • Mediationreglement
 • Klachtenregeling
 • SKM Vaststellingsovereenkomst
 • Beëindiging van de mediation
 • Het ADR
 • Overig
 • Partijen, wie is partij in de mediation?
 • Gedrag
 • Ruziegedrag
 • Extreme vormen van gedrag
 • Stijlen van mediation
 • Gebieden van mediation
 • De-escalatie technieken
 • Marketing
 • Doorverwijzers
 • Ethische dilemma’s
 • NLP en Mediation
 • Oefenexamen

Waar & wanneer

Erkende Mediation opleiding op Aruba

Locatie: Aruba - Oranjestad
Dagen: 1
Trainers: Paul Tijssen
Dag Datum Tijd
donderdag 15 juli 2021 08:30 -19:30 verdere data volgen

Kosten & materiaal

Prijs & details

De kosten voor de versnelde opleiding op Aruba bedragen € 2.500,- (dit is incl. lunches, koffie/thee, een syllabus, een reader en hand-outs. Bij deze kosten zijn niet inbegrepen: reis- en verblijfkosten, en niet verplichte literatuur Match-it is vrijgesteld van BTW. Voor inschrijving bij Doc Opleidingen & Trainingen op Aruba zie  Basics of professional mediation

Trainers

Paul Tijssen

Paul Tijssen, oprichter en trainer van Match-it, is tevens jurist en heeft jarenlange trainerservaring in conflicthantering en mediation. Inzicht in de persoonlijke ontwikkeling staat bij hem voorop.

Meer info

Overige informatie

Doelgroep

De mediation opleiding is met name gericht op:

 • Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen in organisaties;
 • Functionarissen, al dan niet in overheidsdienst of in bestuursfuncties;
 • Bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, rechtshelpers in de meest uitgebreide zin;
 • Psychologen en professionele hulpverleners;
 • Zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of toekomstige functie willen inbouwen;
 • Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 12 personen.

Resultaat

Resultaat van de opleiding:

 • U bent in staat om als professioneel mediator mensen te begeleiden;
 • U verkrijgt inzicht in de belangrijkste principes en processen van mediation;
 • U leert onderhandelingen te begeleiden vanuit wederzijds belang en weet win-winsituaties te creëren;
 • U bent zich bewust van uw persoonlijke mediationstijl en kunt deze effectief inzetten;
 • U leert omgaan met weerstand en complexe situaties;
 • U leert verschillende mediationvaardigheden en interventietechnieken;
 • U bent uitstekend voorbereid op de officiële registratie tot ADR-mediator;
 • U weet alles over de Beroepshouding en ethiek van de mediator;
 • U heeft Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en beperkingen van mediation.

Accreditatie

 ADR accreditatie geeft toegang tot gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijsvoorziening Rechtspraak.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Global Network Group/ADR Register is sinds oktober 2017 toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. ADR cursisten hebben dus toegang gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijsvoorziening Rechtspraak.

Voor toegang van ADR mediators bij het Gemeenschappelijk Hof Van Justitie zie: link

Voor accreditatie bij het ADR zie: https://adr-register.com/exams/general-exam-information

De Mediationopleiding van Match-it is een door het ADR erkende opleiding tot mediator. Cursisten die bij het Match-it de opleiding hebben afgerond, kunnen er voor kiezen tot het ADR register toe te treden. Voor toetreding tot het ADR register dient u te slagen voor een theorie-examen en een assessment.

De toets kan op de eiland(en) zelf worden afgenomen door Match-it en het Assessment kan óf met een video-opname op het eiland óf in Nederland worden afgelegd. Een examencommissie beoordeelt de theorietoets c.q. het assessment.

Voordeel van accrediteren bij het ADR,  is dat u dan mondiaal geaccrediteerd mediator bent.

 • Het ADR is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds  Register
 • Staat het ADR onder toezicht van ICC Council en IMI

PE

Voor directeur/bestuurders en RvC leden van woningcorporaties levert deelname aan de cursus 60 PE-punten op.

Brochure: Brochure

Categorie:
Nog enkele plaatsen: