Match-it


Direct inschrijven!

Erkende Mediation opleiding op Aruba

2.500,00 btw vrijgesteld

Mediation opleiding op Aruba voor iedereen die in 6 dagen mediator wil worden op Aruba. (Stapbudget

A123444)

Categorie:

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

 

ADR International Register

Mediation opleiding op Aruba voor iedereen die in 6 dagen mediator wil worden op Aruba.

Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator (Rechtbank mediator). Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de ADR kennistoets en vervolgens het ADR assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van het ADR. Ook als u (nog) niet als ADR-registermediator aan het werk gaat, levert de basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering.

 

In het kort

Mediation opleiding op Aruba voor iedereen die in 6 dagen mediator wil worden op Aruba.

Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator. Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de ADR kennistoets en vervolgens het ADR assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van het ADR. Ook als u (nog) niet als ADR-registermediator aan het werk gaat, levert de basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering. Wij oefenen enkele casus in het Papiemento, indien daar behoefte aan is.

De opleiding

BLOK I

 • Kennismaking met mediation
 • Eigenschappen van de mediator
 • Competenties van de mediator
 • Basishouding van de mediator
 • Ezelsbruggetjes
 • Voorwaarden voor mediation
 • Opening
 • Vormen van conflictoplossing
 • Technieken (1)
 • Piramide van Maslov
 • Assessment

BLOK II

 • Communicatie van de mediator
 • Gereedschappen van de mediator
 • Wet van wederkerigheid
 • Fasen van mediation (overzicht)
 • Voorbereidingsfase
 • Openingsfase
 • Exploratiefase
 • Draai- en categoriesatiefase
 • Onderhandelingsfase
 • Afrondingsfase
 • Afsluitingsfase

BLOK III

 • Communicatie van en tussen partijen
 • Rouwcurve
 • Contra-indicaties
 • Escalatieladder van Glasl
 • Korte verdiepingspresentaties/huiswerk blok I
 • Juridische aspecten van Mediation
 • De mediationovereenkomst
 • Geheimhouding
 • Gedragsregels
 • Mediationreglement
 • Klachtenregeling
 • SKM Vaststellingsovereenkomst
 • Beëindiging van de mediation
 • Het ADR
 • Overig
 • Partijen, wie is partij in de mediation?
 • Gedrag
 • Ruziegedrag
 • Extreme vormen van gedrag
 • Stijlen van mediation
 • Gebieden van mediation
 • De-escalatie technieken
 • Marketing
 • Doorverwijzers
 • Ethische dilemma’s
 • NLP en Mediation
 • Oefenexamen

Waar & wanneer

Opleiding mediation op Aruba

Locatie: Oranjestad
Dagen: 6
Dag Datum Tijd
maandag 11 september 2023 09.00 tot 17.00
dinsdag 12 september 2023 09.00 tot 17.00
donderdag 14 september 2023 09.00 tot 17.00
vrijdag 15 september 2023 09.00 tot 17.00
maandag 18 september 2023 09.00 tot 17.00
dinsdag 19 september 2023 09.00 tot 17.00

Kosten & materiaal

Prijs & details

De kosten voor de versnelde opleiding op Aruba bedragen € 2500,- (dit is incl. lunches, koffie/thee, een syllabus, een reader en hand-outs. Bij deze kosten zijn niet inbegrepen: reis- en verblijfkosten, en niet verplichte literatuur. Voor meer informatie over de prijs verwijzen wij naar DOC opleidingen

Match-it is vrijgesteld van BTW.

De inschrijving lopen via Doc Opleidingen & Trainingen op Aruba zie  Basics of professional mediation

Zie verder hier onze Facebook pagina

Meer info

De cursisten die succesvol de mediation opleiding hebben afgerond eind september 2021 en mei 2022 in Oranjestad.

Categorie:
Nog enkele plaatsen:

14-15-16 /19-20-21 augustus 2024

Versnelde mediationopleiding -Summer Course