Match-it

 
50% van de plaatsen is gereserveerd.

Direct inschrijven!

Master opleiding Mediation PE: 84 punten MfN

4.500,00 btw vrijgesteld

Masteropleiding Mediation
Een systeemgerichte benadering van het mediatorschap
Na de opleiding bent u erkend MFN Master Mediator ©

 

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

In het kort

Masteropleiding Mediation 12 daagse.
Een systeemgerichte benadering van het mediatorschap.
Na de opleiding bent u erkend MFN Master Mediator ©

 

De opleiding

Master Mediator

 DE 12 daagse OPLEIDING

Systeemgerichte benadering in mediation

Wij merken dat er bij veel mediators behoefte bestaat aan persoonlijke verdieping.

In deze masteropleiding krijgt u een verdieping in het vak van mediator. Er wordt ingegaan op jouw rol als professional in een conflict, hoe jij als professional van de 21ste eeuw kunt aansluiten op de praktijk van morgen en de wijze waarop je de systeemgerichte benadering kunt incorporeren in jouw praktijk.

Door het introduceren van de systeemgerichte benadering in mediation, wordt de rol van de mediator scherper vormgegeven. De opleiding stijgt daarmee ver uit boven het aanleren van vaardigheden.

De focus van de systemische mediator ligt op het doorgronden en het beïnvloeden van het interactiepatroon van de strijdende partijen, alsmede op de context waarbinnen dit patroon zich manifesteert. Om dit patroon te kunnen zien richt de systemische mediator zijn blik op de effecten van het gedrag van partijen. Het gedrag van de één wordt als reactie op het gedrag van de ander gezien (in beide richtingen). De systemische mediator probeert te voorkomen dat partijen telkens weer de schuld leggen bij de boze bedoelingen van de ander.

De mens in conflict wordt beschouwd in relatie tot zijn omgeving in brede zin. De mediator leert interventies toe te passen die gericht zijn op procesbegeleiding zonder inhoudelijke advisering.

Door in staat te zijn om te reflecteren op de eigen achtergrond en persoonlijke ervaringen, zal de mediator neutraler en effectiever kunnen werken.

Het vakgebied vraagt om toepassing van kennis en vaardigheden in de praktijk. De opleiding reikt u deze nieuwe kennis en vaardigheden aan om uzelf verder te ontwikkelen.

Het komt vaak voor dat mediators bang zijn dat systemische vragen gericht op de dynamiek van de onderlinge verhoudingen tot heftige emoties leidt bij hun cliënten. Men hoort hen dan zeggen “hoe daar dan mee om te gaan, wij zijn immers geen therapeuten”. Inderdaad je bent geen therapeut, dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je therapie gaat bedrijven. Zelfs al zou de wil er zijn, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken omdat je de opleiding er niet voor hebt.

De systeemtheorie beschouwt de mens als een relationeel wezen, waarvan het bestaan betekenis krijgt in de sociale context. Het biedt mediators een denkkader om de interactie tussen strijdende partijen te doorgronden en een scala aan interventies om die interactie te beïnvloeden.

De toepassing van dit denken en handelen vergt de nodige training. Die training is gericht op het loslaten van het lineaire denken in oorzaak en gevolg en het zich eigen maken van het circulaire denken en handelen.

U krijgt verschillende mediation stijlen aangereikt, zodat u een zo breed mogelijk pallet van stijlen/vaardigheden tot uw beschikking hebt.

Voorwaarden deelname opleiding:

U kunt deelnemen aan de masteropleiding als u een HBO of een universitaire studie heeft afgerond en beschikt over minimaal drie jaar werkervaring. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook deelnemen wanneer u niet over de juiste vooropleiding beschikt. Toelating wordt bepaald aan de hand van een intakegesprek

Na afronding van de opleiding Master mediator:

 • Heeft u voldoende kennis om als systeemgerichte mediator te werk te gaan.
 • Gaat u met meer zelfkennis en vertrouwen de mediations in.
 • Is de kans groot dat u vastgelopen mediations eerder ‘los’ krijgt.
 • Is uw mediation toolbox tot de rand gevuld.
 • Ziet u eerder het grote geheel in de mediation.
 • Wordt uw marktpositie versterkt.

Waar & wanneer

Locatie: Doorn
Dagen: 12
Dag Datum Tijd
vrijdag 05 november 2021 09:30 tot 17:00
maandag 15 november 2021 09:30 tot 17:00
maandag 06 december 2021 09:30 tot 17:00
maandag 20 december 2021 09:30 tot 17:00
maandag 17 januari 2022 09:30 tot 17:00
maandag 24 januari 2022 09:30 tot 17:00
maandag 07 februari 2022 09:30 tot 17:00
maandag 28 februari 2022 09:30 tot 17:00
maandag 07 maart 2022 09:30 tot 17:00
maandag 21 maart 2022 09:30 tot 17:00
maandag 04 april 2022 09:30 tot 17:00
maandag 18 april 2022 09:30 tot 17:00

Waar en wanneer

Tijden:                                   van 09:30 tot 17:00

Plaats:                                   Conferentieoord “Kaap Doorn

Doorlooptijd:                         6 maanden

Bijscholingspunten:             84 PE punten

 

Data:

 Dag 1       05-11-2021                  Dag 7     07-02-2022

Dag 2       15-11-2021                  Dag 8     28-02-2022

Dag 3       06-12-2021                  Dag 9     07-03-2022

Dag 4       20-12-2021                  Dag 10   21-03-2022

Dag 5       17-01-2022                  Dag 11   04-04-2022

Dag 6       24-01-2022                  Dag 12   18-04-2022

 

U krijgt alleen les van zeer bedreven en kundige docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets.

Investering

4000, – btw vrijgesteld

Inclusief lunch, literatuur en begeleiding

Kosten & materiaal

De investering bedraagt € 4500,- btw vrijgesteld

Meer info

Systemische interventies voor mediation

We doorlopen het programma in 6 blokken van 2 dagen:

Blok 1

Dag 1- De systeemgerichte mediator.

Uitleg programma ‘Intentie is de meester van de gedachten’.

 

Dag 2 – ‘Werken met MindSonar’ (metaprofielen) in mediation, deel 1.

MindSonar is een test die iemands manier van denken meet, een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt. Zeker handig als mediator i.v.m. aansluiten op de wijze van denken bij de ander.

Blok 2

 

Dag 3‘Werken met MindSonar’ (metaprofielen) in mediation, deel 2.

 

Dag 4Hoe om te gaan met de eigen gedachtespinsels/overtuigingen tijdens de mediation, herkennen – erkennen – loslaten.

Blok 3

 

Dag 5 – Psychiatrie in de mediation herkennen en interventies toepassen. Je hoeft geen psychiater te zijn om met psychiatrie om te gaan in de mediation.

 

Dag 6 – NLP (John Grinder en Richard Bandler en Frank Pucelik) basisvaardigheden NLP voor de mediator.

 

Blok 4

 

Dag 7 – Werken met de gedragsstijlen van Jung (communiceren vanuit oude patronen).

 

Dag 8 – Opstellingen (Bert Hellinger) in de mediation. Opstellingen toepassen in de mediation op een zeer eenvoudige wijze, zonder de klanten af te schrikken.

 

Blok 5

 

Dag 9 – Voice Dialogue direct methode kunnen toepassen in de mediation

(Hal en Sidra Stone). Voice Dialogue gaat ervanuit dat een mens uit verschillende

subpersoonlijkheden bestaat, die onze gedachten, gevoelens en gedrag bepalen.

 

Dag 10 – Transformatieve mediation.

Transformatieve mediation draait om twee begrippen: ‘recognition’ (erkenning) en ‘empowerment’ (de behoefte tot zelfontwikkeling).

 

Blok 6

 

Dag 11 – Mediation stijlen: facilitaire mediationstijl, evaluatieve mediationstijl en narratieve

medationstijl. De mogelijkheid verkennen om tussen deze stijlen te kunnen switchen tijdens een mediation.

 

Dag 12 – Oefenen met acteurs en uitreiking van het mastercertificaat.

 

 

Docenten

 • Mathilde Hol, MfN Registermediator, systemische werken, coach
 • Jolan Bosman, MfN Registermediator, coach, EFT Relatietherapeut
 • Hans Kramer, NLP Master, mediator, NIP coach, trainer
 • Tjerk Jan Haga, mediator, dramavaktherapeut coach, trainer
 • Paul Tijssen jurist, trainer, coach, Voice Dialoog, Transformatieve mediator
 • Erik Feekes trainer, Master NLP, Systemische werken, Provocatieve mediation

 

Categorie:
Nog enkele plaatsen: