Match-it


Direct inschrijven!

Omgaan met agressie voor begeleiders (SO) leerlingenvervoer

250,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Omgaan met agressie voor begeleiders van het (SO)leerlingenvervoer.

Over de opleiding

In deze cursus wordt er kennis wordt overgedragen over de verschillende psychiatrische en gedragsproblemen van deze doelgroep en vervolgens geoefend op handelingsadviezen.

Doel de opleiding

De training is heel praktijk gericht geeft u alle tools om heel doelbewust de juiste interventies toe te passen.

  1. uiting van deze stoornissen in de communicatie en hoe hiermee om te gaan. Tips, handvatten en gesprekstechnieken om in te zetten in de omgang met de door u te vervoeren leerlingen.
  1. Verhoogd spanningsniveau tussen leerlingen onderling en hoe hiermee om te gaan. Uitdagen, plagen, pesten, elkaar niet begrijpen op grond van stoornissen of reageren vanuit overprikkeling en angst.
  1. Verklaringsmodel agressie volgens de VIB methode (Veiligheid, Inzicht, Beleid).

Uitleg van een praktisch model om agressief te duiden aan de hand van diverse stadia van agressief gedrag. Het model maakt gedrag  inzichtelijk en is helpend bij het toepassen van de juiste interventies.

  1. Ouders als partner van onderwijsinstelling. U krijgt van ons het model om aan de ouders van uw leerlingen uit te leggen wat u inzet om hun kinderen veilig en zo plezierig als mogelijk te vervoeren.

Indien gewenst kan in de training tevens aandacht worden besteed aan het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken volgens de meldcode. Vraag daarvoor naar onze mogelijkheden.

Trainers

De training wordt verzorgd door Sandra de Jong. Sandra de Jong is maatschappelijk deskundige en psychiatrisch gezinsbehandelaar en werkzaam in het speciaal onderwijs en psychiatrie. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het stroomlijnen van het leerlingen vervoer in haar regio en kent als geen ander de (forse) problematiek waarmee vervoerders en gemeenten te kampen hebben.

Studiebelasting en doorlooptijd

De training bestaat uit 1 dagdelen (2 dagdelen).

In het kort

De opleiding

Waar & wanneer

Kosten & materiaal

Meer info

Categorie:
Nog enkele plaatsen: