Match-it


Direct inschrijven!

Omgaan met agressie voor: Leerkrachten & Medewerkers (S(B)O) Onderwijs

250,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Voor wie

Deze training is voor medewerkers met leerling-contacten binnen het onderwijs, zoals leerkrachten, onderwijzers, leraren, conciërges, receptionisten, decanen en ander ondersteunend personeel. Meestal betreft het een MBO of HBO niveau training. Het niveau kan uiteraard afgestemd worden op de specifieke doelgroep.

Resultaat
De mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers is vergroot en de volgende competenties worden versterkt:

 • Inschatten;
 • Preventief handelen;
 • Samenwerken;
 • Feedback geven/ontvangen;
 • Conflicthantering.

Zicht krijgen in de oorzaken en de functie van agressie;
Inzicht in de invloed van uw eigen gedrag;
De vaardigheid om adequaat te reageren op agressie en de voorbodes van agressie;
De mogelijkheid om op duidelijke wijze uw grenzen aan te geven;

 • Deëscaleren;
 • Basisbehoeften;
 • Provocatieve interventies;
 • NLP;
 • Grenzen.

Doel van de opleiding

De mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers is vergroot en de volgende competenties worden versterkt:

 • Inschatten;
 • Preventief handelen;
 • Samenwerken;
 • Feedback geven/ontvangen;
 • Conflicthantering.

Maar ook,

Zicht krijgen in de oorzaken en de functie van agressie;
Inzicht in de invloed van uw eigen gedrag;
De vaardigheid om adequaat te reageren op agressie en de voorbodes van agressie;
De mogelijkheid om op duidelijke wijze uw grenzen aan te geven;

 • Deëscaleren;
 • Basisbehoeften;
 • Provocatieve interventies;
 • NLP;
 • Grenzen.

Volgende punten komen aan bod;

 • Wat zijn de oorzaken van spanning en agressie bij leerlingen?
 • Fysiek, verbaal, instrumenteel en frustratie – hoe herken je verschillende typen agressie?
 • Hoe help je leerlingen negatieve emoties ombuigen naar constructieve emoties?
 • Hoe herken je verschillende stadia van oplopende spanning bij je leerlingen?
 • Welke de-escalerende interventietechnieken zet je vroegtijdig in bij verschillende fasen van agressie?
 • Respectvol begrenzen
 • Hoe haal je snel de angel uit een situatie? En hoe voorkom je (verdere) discussie of escalatie?
 • Valkuilen en mogelijkheden voor de-escalatie binnen en buiten de klas
 • Welke houding van jou helpt leerlingen met agressieve gedragsstoornissen en trauma’s?
 • Hoe kunnen leerlingen met een gedragsstoornis reageren of juist niet reageren op jouw handelen?
 • Hoe herken je spanning en frustratie bij leerlingen met een gedragsstoornis? En hoe help je leerlingen dit om te zetten in iets constructiefs?
 • Interventies als een leerling met een gedragsstoornis toch agressief wordt

Trainers

Er wordt gewerkt met een professioneel trainingsacteur in praktijksimulaties.
De training geven wij in-company. De trainers zijn allen uit het werkveld van S(B)O onderwijs

Werkvormen

Een mix van theorie en praktijk.

Studiebelasting en doorlooptijd

De training wordt al naar gelang het aantal docenten in een 1- of 2-daagse training gegeven.

Categorie: