Match-it


Direct inschrijven!

Omgaan met agressie voor: Leerkrachten & Medewerkers (S(B)O) Onderwijs

250,00 btw vrijgesteld

Deze training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie binnen het onderwijs. Data in overleg.
U kunt boeken via onderstaand kalender of u kunt zich hier inschrijven.

Categorie:

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Agressie binnen het onderwijs
Deze training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie binnen het onderwijs. De nadruk ligt op preventie, het juist inschatten van situaties, het tijdig stellen van grenzen en het deëscaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen.

Speciaal voor het onderwijs
Wat doe je als leerkracht als leerlingen elkaar uitdagen of zelfs aanvliegen in de klas? Hoe ga je om met pestgedrag? Hoe grijp je als conciërge in bij vandalisme?
Hoe reageer je als een leerling dreigt een andere leerling buiten op te wachten. Hoe ga je om met incidenten op het schoolplein? Hoe ga je om met intimiderende of manipulerende ouders? Wat kan je het beste doen als een leerling een mes bij zich heeft? Op al die vragen krijg je antwoord in deze training.

Veilig op het werk
Een veiliger werkomgeving door goede vaardigheden in het omgaan met agressie en betere preventie zorgen voor minder spanning en stress op het werk.
Verschillende soorten agressie
Je leert de belangrijkste vormen van agressie herkennen en leert een aantal strategieën om daar effectief mee om te gaan. Dit oefen je in praktijksimulaties met een trainingsacteur. Deze simulaties zijn specifiek afgestemd op situaties binnen het onderwijs. Een training kan gericht zijn op een team van leerkrachten of op ondersteunend personeel zoals receptiemedewerkers en conciërges.

Persoonlijke grenzen stellen
Het waarnemen van je eigen grenzen is een van de meest belangrijke onderwerpen als het gaat om snel en adequaat handelen. Je wint tijd door je eigen grenzen serieus te nemen en op die manier eerder proactief te kunnen handelen.
Non-verbaal gedrag

Je eigen lichaamstaal afstemmen op de situatie en op je verbale communicatie is belangrijk maar ook het lezen van de lichaamstaal van de agressor op het moment dat agressie een rol speelt.

Categorie:
Nog enkele plaatsen:

14-15-16 /19-20-21 augustus 2024

Versnelde mediationopleiding -Summer Course