Match-it


Direct inschrijven!

Omgaan met agressie voor: Leerkrachten & Medewerkers (S(B)O) Onderwijs

250,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Agressie binnen het onderwijs
Deze training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie binnen het onderwijs. De nadruk ligt op preventie, het juist inschatten van situaties, het tijdig stellen van grenzen en het deëscaleren van situaties die uit de hand dreigen te lopen.

Speciaal voor het onderwijs
Wat doe je als leerkracht als leerlingen elkaar uitdagen of zelfs aanvliegen in de klas? Hoe ga je om met pestgedrag? Hoe grijp je als conciërge in bij vandalisme?
Hoe reageer je als een leerling dreigt een andere leerling buiten op te wachten. Hoe ga je om met incidenten op het schoolplein? Hoe ga je om met intimiderende of manipulerende ouders? Wat kan je het beste doen als een leerling een mes bij zich heeft? Op al die vragen krijg je antwoord in deze training.

Veilig op het werk
Een veiliger werkomgeving door goede vaardigheden in het omgaan met agressie en betere preventie zorgen voor minder spanning en stress op het werk.
Verschillende soorten agressie
Je leert de belangrijkste vormen van agressie herkennen en leert een aantal strategieën om daar effectief mee om te gaan. Dit oefen je in praktijksimulaties met een trainingsacteur. Deze simulaties zijn specifiek afgestemd op situaties binnen het onderwijs. Een training kan gericht zijn op een team van leerkrachten of op ondersteunend personeel zoals receptiemedewerkers en conciërges.

Persoonlijke grenzen stellen
Het waarnemen van je eigen grenzen is een van de meest belangrijke onderwerpen als het gaat om snel en adequaat handelen. Je wint tijd door je eigen grenzen serieus te nemen en op die manier eerder proactief te kunnen handelen.
Non-verbaal gedrag

Je eigen lichaamstaal afstemmen op de situatie en op je verbale communicatie is belangrijk maar ook het lezen van de lichaamstaal van de agressor op het moment dat agressie een rol speelt.

Voor wie

Deze training is voor medewerkers met leerling-contacten binnen het onderwijs, zoals leerkrachten, onderwijzers, leraren, conciërges, receptionisten, decanen en ander ondersteunend personeel. Meestal betreft het een MBO of HBO niveau training. Het niveau kan uiteraard afgestemd worden op de specifieke doelgroep.

Resultaat
De mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers is vergroot en de volgende competenties worden versterkt:

 • Inschatten;
 • Preventief handelen;
 • Samenwerken;
 • Feedback geven/ontvangen;
 • Conflicthantering.

Zicht krijgen in de oorzaken en de functie van agressie;
Inzicht in de invloed van uw eigen gedrag;
De vaardigheid om adequaat te reageren op agressie en de voorbodes van agressie;
De mogelijkheid om op duidelijke wijze uw grenzen aan te geven;

 • Deëscaleren;
 • Basisbehoeften;
 • Provocatieve interventies;
 • NLP;
 • Grenzen.

Doel van de opleiding

De mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers is vergroot en de volgende competenties worden versterkt:

 • Inschatten;
 • Preventief handelen;
 • Samenwerken;
 • Feedback geven/ontvangen;
 • Conflicthantering.

Maar ook,

Zicht krijgen in de oorzaken en de functie van agressie;
Inzicht in de invloed van uw eigen gedrag;
De vaardigheid om adequaat te reageren op agressie en de voorbodes van agressie;
De mogelijkheid om op duidelijke wijze uw grenzen aan te geven;

 • Deëscaleren;
 • Basisbehoeften;
 • Provocatieve interventies;
 • NLP;
 • Grenzen.

Volgende punten komen aan bod;

 • Wat zijn de oorzaken van spanning en agressie bij leerlingen?
 • Fysiek, verbaal, instrumenteel en frustratie – hoe herken je verschillende typen agressie?
 • Hoe help je leerlingen negatieve emoties ombuigen naar constructieve emoties?
 • Hoe herken je verschillende stadia van oplopende spanning bij je leerlingen?
 • Welke de-escalerende interventietechnieken zet je vroegtijdig in bij verschillende fasen van agressie?
 • Respectvol begrenzen
 • Hoe haal je snel de angel uit een situatie? En hoe voorkom je (verdere) discussie of escalatie?
 • Valkuilen en mogelijkheden voor de-escalatie binnen en buiten de klas
 • Welke houding van jou helpt leerlingen met agressieve gedragsstoornissen en trauma’s?
 • Hoe kunnen leerlingen met een gedragsstoornis reageren of juist niet reageren op jouw handelen?
 • Hoe herken je spanning en frustratie bij leerlingen met een gedragsstoornis? En hoe help je leerlingen dit om te zetten in iets constructiefs?
 • Interventies als een leerling met een gedragsstoornis toch agressief wordt

Trainers

Er wordt gewerkt met een professioneel trainingsacteur in praktijksimulaties.
De training geven wij in-company. De trainers zijn allen uit het werkveld van S(B)O onderwijs

Werkvormen

Een mix van theorie en praktijk.

Studiebelasting en doorlooptijd

De training wordt al naar gelang het aantal docenten in een 1- of 2-daagse training gegeven.

In het kort

De opleiding

Waar & wanneer

Kosten & materiaal

Meer info

Categorie:
Nog enkele plaatsen: