Match-it


Direct inschrijven!

Training buurtpreventie

250,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Projecten Buurtpreventie zijn relatief makkelijk toepasbaar. De grote schaal waarop deze projecten een aantal jaren geleden voorkwamen, laat dat wel zien. De ervaring leert dat projecten makkelijker op te zetten zijn in buurten waar mensen zich redelijk betrokken en verantwoordelijk voelen. Daarnaast gaat het in de praktijk vaak om gebieden met een redelijk homogene bevolkingssamenstelling of gebieden waar een bewonerskern aanwezig is die dezelfde gedrevenheid heeft.

Voorbeelden

  • Den Haag kent verschillende buurtpreventieachtige projecten. Zo is Nachtpreventie een project waarbij bewoners ’s nachts de straat op gaan.
  • Buurtpreventie Westland. Buurtpreventie Westland werkt samen aan leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen door samen met de politie en de gemeente toezicht te houden in de buurt. Het initiatief won in eind 2007 de Veiligheidsprijs van RPC Haaglanden.
  • In Bergen op Zoom zijn zo’n twintig buurtpreventieteams actief met in totaal ongeveer 500 deelnemers. De teams richten zich op een buurt of wijk en variëren van 14 tot 50 deelnemers.
  • Buurtpreventie Venlo. Buurtpreventie werd in 2009 geïntroduceerd in de wijk Tegelen. Door het succes van dit project is Buurtpreventie inmiddels uitgebreid naar meerdere wijken.
Categorie:
Nog enkele plaatsen: