Match-it


Direct inschrijven!

Training peermediation

250,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Peermediation is een methode die ervoor zorgt dat conflicten onder leerlingen op school door leerlingen zelf worden opgelost. Het is een zelfredzame manier om escalaties te voorkomen en geweldloze communicatie op school te stimuleren.
Peermediation is een krachtig instrument, aangezien uit de praktijk blijkt dat conflicten effectief door de leerlingen zelf aangepakt kunnen worden. Deze methode past goed binnen het kader van de “Veilige school”.

In onze maatschappij, die zich kenmerkt door techniek, computers en tv, is het niet meer vanzelfsprekend dat jonge mensen leren om goed met elkaar te communiceren.

Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van ruzie via sociale media en/of Whatsapp ’s avonds thuis, waarover de volgende dag in de klas verder wordt geruzied. Pesten is een veelvoorkomend probleem op scholen en heeft langdurige gevolgen voor de gepeste leerlingen.
Goede communicatie met elkaar is op elk niveau van belang: individueel tussen klasgenoten, tussen onderlinge groepen in de klas, tussen klassen op school en zelfs voor onze maatschappij in het geheel.

Het motto ‘Vroeg geleerd, oud gedaan’ is duidelijk van toepassing!

Protocol

Peermediation vanuit Match-it is gebaseerd op het eenvoudige protocol Buurtbemiddeling dat al geruime tijd met succes gebruikt wordt in verschillende steden in Nederland.

Inmiddels is met het protocol buurtbemiddeling een jarenlange ervaring opgebouwd met bemiddelingen tussen verschillende mensen, culturen, milieus en bevolkingslagen. Aan deze ervaring op het gebied van bemiddeling zijn de basisbeginselen van communicatie, gespreksvaardigheden en NLP-methodes toegevoegd.

In veel bemiddelingsgesprekken blijkt dat het verwoorden van emoties voor veel mensen moeilijk is. Wanneer gevoelens van pijn, verdriet en boosheid via een gesprek aan bod mogen komen, ontstaat er meer ruimte en begrip voor elkaar. Vanuit ruimte en begrip kan naar oplossingen gezocht worden en kunnen afspraken gemaakt worden.

De eenvoud van het protocol maakt het tot een krachtig instrument. Dit komt vooral doordat er ruim aandacht is voor de onderliggende emoties en overtuigingen. Daarnaast onderscheidt onze uitvoering van peermediation zich van andere projecten door het feit dat er ook docenten mee getraind worden in het protocol, die vervolgens zelf hun leerlingen kunnen opleiden tot klasbemiddelaars. Ook worden de coördinatoren mee getraind en geven we een extra signaleringsworkshop.

Voordelen van peermediation

Conflicten tussen leerlingen zijn zeer geschikt voor peermediation. Deze conflicten kunnen over van alles gaan: van de trap duwen, schelden, pesten, vernielen van elkaars spullen, uitsluiten etc.

Conflicten tussen docenten en leerlingen zijn niet geschikt voor peermediation aangezien er tussen docenten en leerlingen geen sprake is van een gelijkwaardige relatie. Dat maakt het bemiddelen door leerlingen niet mogelijk.

Peermediation levert voor de school concreet op dat:

 • escalaties worden voorkomen vanwege de aanpak in een vroegtijdig stadium;
 • de sociale veiligheid wordt bevorderd;
 • minder stress voor leerlingen en docenten;
 • tijdswinst voor docenten vanwege zelfredzaamheid leerlingen en klassen;
 • grote bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en communicatievaardigheden leerlingen;
 • door het trainen van de docenten naast de klasbemiddelaars, wordt de school ook zelfredzaam gemaakt aangezien de getrainde docenten zelf ook meer klasbemiddelaars kunnen opleiden.

Resultaat

In de meeste projecten peermediation lijkt een periode van twee jaar nodig om resultaten te zien. Natuurlijk zijn er in de periode daarvoor al tussenresultaten waarneembaar.

Het is een proces, een cultuurverandering, waarin de leerlingen in plaats van docenten met een conflict aan de gang gaan.

Het aantal meldingen en de aard van het conflict worden geregistreerd door de coördinator waardoor na één jaar en na twee jaar inzicht ontstaat in het succes van peermediation. Ook de onderlinge sfeer en de leerprestaties zullen verbeteren.

De coördinator is verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages.

Inhoud training Peermediation

2 dagdelen +1 terugkom-dagdeel enige maanden later.

De trainingen worden gegeven aan de leerlingen, docenten, coördinatoren en verwijzers. Dit wordt gedaan door 2 trainers.
Voorbeelden:

Basistraining: wordt gegeven aan de 16 leerlingen, 8 docenten en 2 coördinatoren.

   • ​Dit zal gedaan worden in 2 groepen, maximaal 14 deelnemers per training. De deelnemer worden getraind in het toepassen van het protocol en de communicatievaardigheden die nodig zijn om het protocol optimaal uit te voeren. De training is gericht op de praktijk en er wordt veel geoefend met verschillende (lastige) bemiddelingssituaties. Er zal o.a. gewerkt worden met rollenspellen. De basistraining zal voor de deelnemers 5 dagdelen zijn. De training wordt voor de leerlingen bij een goed verloop afgesloten met het certificaat “Klasbemiddelaar”.

Trainers-training: wordt gegeven aan de 8 docenten en 2 coördinatoren. En zal voor de deelnemers 2 dagdelen in beslag nemen.

   • In deze training wordt aan de docenten en coördinatoren geleerd om zelf klasbemiddelaars op te leiden. Dit maakt dat de school zichzelf kan voorzien van nieuwe klassen die met peermediation aan de slag kunnen gaan. De coördinatoren volgen de training om de docenten daarin te kunnen ondersteunen.

Signaleringworkshop: voor maximaal 40 verwijzers op de twee scholen. Zij krijgen deze training om in een vroegtijdig stadium conflicten tussen leerlingen te kunnen constateren en aan te melden bij de betreffende coördinator. Dit wordt gedaan in 2 groepen, maximaal 20 deelnemers per training. De signaleringstraining zal voor de deelnemers 1 dagdeel beslaan.

In het eerste en tweede dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1.        respect
 2.        zelfvertrouwen, positief denken
 3.        de eigen houding: letterlijk en figuurlijk
 4.        emoties benoemen, herhalen wat is gezegd
 5.        slachtoffergedrag doorbreken
 6.        verschillen tussen de Nederlandse en                          Marokkaanse “denkcultuur”
 7.        intentie – je beste vriend
 8.        ik boodschappen en jij boodschappen
 9.        verbaal en non-verbaal gedrag, hulpmiddelen            bij agressie
 10.        de 12 basisbehoeften
 11.        doelgerichte, frustratie of fysieke agressie
 12.        kritiek leren ontvangen en geven(onderscheid           tussen persoon en gedrag)
 13.        omgaan met(agressieve)(hang)jongeren
 14.        gevolgen van het eigen gedrag
 15.        grenzen aangeven

In het 2e dagdeel worden situaties live met een acteur geoefend.

Trainers

Trainers: Paul Tijssen en Yolande Donker Duyvis.

Paul Tijssen
Jurist afgestudeerd in arbeidsrecht
Ervaren trainer op NLP leest
Coach, MFN/ADR mediator, erkend door het CCV
Interim management
Oprichter van: www.match-it.info, buurtbemiddelingsacademie.nl, mediatorvinden.nl.

Yolande Donker Duyvis
Trainer, coach, mediator (transformatief) Ervaring als: Regiomanager Maatschappelijk Werk en Projectleider Buurtbemiddeling Deventer.

In het kort

De opleiding

Waar & wanneer

Kosten & materiaal

Meer info

Categorie:
Nog enkele plaatsen: