Match-it

Milad Rahnama,i

 

 

 

Milad Rahnama’i heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Milad Rahnama’i verzorgt regelmatig trainingen en seminars. Ook is hij verbonden als docent aan Zuyd Hogeschool en lid van de adviescommissie van de Provincie Limburg.

Milad Rahnama’i gaat recht op zijn doel af. Milad is in staat in elke zaak het onderste uit de kan te halen. Hij is  creatief heeft humor en beschikt over een grote overtuigingskracht. Naast jurist is Milad ook mediator. Milad is van Iraanse afkomst en spreekt tevens Farsi (en Engels).

Bianca Maas

Bianca is in 2003 afgestudeerd in Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij ruim 15 jaren als jurist binnen diverse rechtbanken en als senior juridisch adviseur binnen de overheid gewerkt. Sinds het jaar 2007 heeft zij zich ook gespecialiseerd binnen het vakgebied mediation.

Bianca heeft een aantal jaren in Noorwegen gewoond en bij terugkomst in Nederland heeft zij bewust een keuze gemaakt om zich verder te specialiseren in het familierecht. Kenmerkend voor dit rechtsgebied is dat de advocaat/ mediator bijstand verleend in een vaak moeilijke en emotionele levensfase.

Bianca richt zich enkel op het familierecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over scheiding, alimentatie, gezag, naamswijzigingen, ouderschapsplannen en huwelijksvermogensrecht.

Ellenor Spreeuw

Paul Tijssen

Lex Staal

Lex Staal is werkzaam als bestuurder bij Sociaal Werk Nederland. Naast de mediationopleiding heeft hij veel ervaring in onderhandelen.

Veronica Saris

Veronica Saris is in februari 2007 als advocaat begonnen  en is reeds vanaf 2005 actief in de advocatuur.

Advocatenkantoor Saris biedt bijstand op verschillende rechtsgebieden. U kunt bij haar terecht voor onder andere familiezaken, arbeidskwesties, huurzaken, incasso’s en verbintenissenrecht.

Advocatenkantoor Saris staat zowel particulieren als ondernemers bij op nationaal en internationaal niveau. Veronica Saris heeft een Poolse achtergrond. Vanwege de goede beheersing van de Poolse taal in woord en geschrift, kan zij probleemloos bijstand in Poolse aangelegenheden verlenen.

 

Erik Feekes

 

De projecten en trainingen waar ik me de laatste 16 jaar mee bezig houd, hebben allemaal te maken met goede communicatie. Ook als coach en mediator is dit essentieel. Door mijn ervaringen in Schotland met mensen die hulpbehoevend zijn, ontstond al vroeg steeds meer nieuwsgierigheid naar hoe mensen psychisch in elkaar steken en waarom communicatie soms zo moeilijk kan zijn. Na het tweede jaar psychologie op Berkshire Community College kwam ik in aanraking met Co-councelling van de Amerikaan Harvey Jackins en NLP bij het Mead institute. Deze cursussen gaven me direct bruikbare informatie over o.a. het sturende effect van de negatieve emoties in communicatie. Ook leerde ik hoe men tot oplossingen komt via een dieper niveau.

Bij LINN ben ik de Practitioner en Master opleiding NLP gaan doen, waarna ik in 2004 trainer werd voor trainingen van Buurtbemiddeling en heb toen ook maar de TOP training bij LINN gevolgd (Trainen, Opleiden en Presenteren). Van Theo Bruekers leerde ik Systemisch Werk, een aanvulling die steeds weer te pas komt bij groepsconflicten en opstellingen.

Voor mijn individuele en groepscoaching heb ik nog steeds veel baat bij de opleidingen Transformational Breathing, “The Academy of Balance Breathing” en een opleiding Provocatieve Therapie bij het IEP. Dit bracht me nog meer toepasbare kennis over het effect van opgeslagen emoties en het gebruik van humor en provocatie tijdens het coachen en trainen.

Ik geloof dat bovengenoemde opleidingen bij elkaar de basis zijn voor al mijn trainingen en groepsmediations. Ook gebruik ik deze kennis voor alle nieuwe trainingen, vervolgtrainingen voor Buurtbemiddeling en Teambegeleiding.

Als kind was ik al gefascineerd door de drie-eenheid van “these, antithese, synthese”. Dat een probleem er is om opgelost te worden maar dat dit niet altijd makkelijk is, wist ik ook al op jonge leeftijd. Het heeft me altijd al veel voldoening gegeven om mensen hierbij te helpen. Conflicten in een mens of tussen mensen zijn vaak niet nodig wanneer men op de juiste manier communiceert en luistert. Dit is aan te leren en het heeft mijzelf een gelukkiger mens gemaakt. Dit gun ik iedereen!

Tjerk Jan Haga

 

 

Werkzaam als geregistreerd vaktherapeut Drama bij Trajectum, locatie hoeve Boschoord
Propedeuse Docent Drama aan de Nederlandse Hogeschool te Leeuwarden
Afgestudeerd vaktherapeut Drama aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden
Cursus begeleid toneel
Cursus schemagerichte cognitieve vaktherapie
Cursus psychodrama/ Voice Dialoque
Oprichter Trainingsacteur Academie
Afgestudeerd MfN Mediator en trainer Match-it opleidingen.

Veronica Saris

Veronica Saris is in februari 2007 als advocaat begonnen  en is reeds vanaf 2005 actief in de advocatuur.

Advocatenkantoor Saris biedt bijstand op verschillende rechtsgebieden. U kunt bij haar terecht voor onder andere familiezaken, arbeidskwesties, huurzaken, incasso’s en verbintenissenrecht.

Advocatenkantoor Saris staat zowel particulieren als ondernemers bij op nationaal en internationaal niveau. Veronica Saris heeft een Poolse achtergrond. Vanwege de goede beheersing van de Poolse taal in woord en geschrift, kan zij probleemloos bijstand in Poolse aangelegenheden verlenen.

 

Lex Staal

Lex Staal is werkzaam als bestuurder bij Sociaal Werk Nederland. Naast de mediationopleiding heeft hij veel ervaring in onderhandelen.

Paul Tijssen

Ellenor Spreeuw

Bianca Maas

Bianca is in 2003 afgestudeerd in Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij ruim 15 jaren als jurist binnen diverse rechtbanken en als senior juridisch adviseur binnen de overheid gewerkt. Sinds het jaar 2007 heeft zij zich ook gespecialiseerd binnen het vakgebied mediation.

Bianca heeft een aantal jaren in Noorwegen gewoond en bij terugkomst in Nederland heeft zij bewust een keuze gemaakt om zich verder te specialiseren in het familierecht. Kenmerkend voor dit rechtsgebied is dat de advocaat/ mediator bijstand verleend in een vaak moeilijke en emotionele levensfase.

Bianca richt zich enkel op het familierecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over scheiding, alimentatie, gezag, naamswijzigingen, ouderschapsplannen en huwelijksvermogensrecht.

Milad Rahnama,i

 

 

 

Milad Rahnama’i heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Milad Rahnama’i verzorgt regelmatig trainingen en seminars. Ook is hij verbonden als docent aan Zuyd Hogeschool en lid van de adviescommissie van de Provincie Limburg.

Milad Rahnama’i gaat recht op zijn doel af. Milad is in staat in elke zaak het onderste uit de kan te halen. Hij is  creatief heeft humor en beschikt over een grote overtuigingskracht. Naast jurist is Milad ook mediator. Milad is van Iraanse afkomst en spreekt tevens Farsi (en Engels).

Nog enkele plaatsen:

14-15-16 /19-20-21 augustus 2024

Versnelde mediationopleiding -Summer Course